تعداد مقالات: 218
4. ارائه الگوی راهبردی ارزیابی شبکه ملی اطلاعات

دوره 9، شماره 33، پاییز 1398، صفحه 7-24

DOR:20.1001.1.33292538.1398.9.33.1.9

جمشید نصرت آبادی؛ محسن مؤمنه؛ محمدحسین یاقوت پور؛ محمد مهدی نژاد نوری


5. الگوی راهبردی حفاظت سایبری از زیرساخت‌های اطلاعاتی حیاتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 34، زمستان 1398، صفحه 7-48

dor:20.1001.1.33292538.1398.9.34.1.1

رضا تقی پور؛ حمیدرضا لشکریان؛ رحیم یزدانی چهاربرج


7. نشانگان پیدایش موج پنجم تروریسم بین‌المللی در غرب آسیا

دوره 10، شماره 38، زمستان 1399، صفحه 7-34

شهروز شریعتی؛ بهنام وکیلی؛ ارسلان قربانی ‌شیخ‌نشین


9. الگوی امنیت فردی بر اساس گفتمان حضرت امام خمینی (ره)

دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 9-32

کاظم سام دلیری؛ تیمور کهراری تبار


11. واکاوی عناصر قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 9-45

ابراهیم حسن بیگی؛ حسین عصاریان نژاد؛ اردشیر رئیسی دهکردی


12. راهبردهای شبکه‌های اجتماعی مجازی برای کنترل بحران امنیتی

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 9-32

محمد سهرابی؛ سیاوش مسلمی


13. نقش و جایگاه مدل شبکه ای، در اشراف ملی اطلاعات

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 9-165

حسین عصاریان نژاد؛ احمد علی شریفی


14. بیانیه مأموریت دانشکده امنیت ملی در نظام آموزشی روزآمد براساس نیازسنجی سطوح راهبردی

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 9-34

حسن شیرازی؛ حسین عصاریان نژاد؛ اسکندر صفری


15. نقش نخبه‌پروری در استحکام ساخت درونی قدرت ملی نظام ج.ا.ا ایران

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 9-43

حسین ساری؛ رضا علیدادی؛ محسن مرادیان


16. نقش اتحاد ملی در استحکام بخشی قدرت درونی نظام با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 9-38

سید محمود رضا شمس دولت آبادی؛ محمدتقی نادری


21. انواع قدرت نرم از دیدگاه قرآن کریم

دوره 8، شماره 28، تابستان 1397، صفحه 11-40

حمید حبیبی؛ نجف لک زایی


23. سناریو‌های تهدیدات امنیتی عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

دوره 9، شماره 32، تابستان 1398، صفحه 23-49

dor:20.1001.1.33292538.1398.9.32.2.8

رضا امیری مقدم؛ سید جواد امینی؛ محسن نوروزی؛ داود فیاضی