کلیدواژه‌ها = فضای مجازی
تعداد مقالات: 6
1. مولفه‌های اشراف اطلاعاتی در فضای مجازی با تاکید بر امنیت خانواده (مطالعه موردی :تهران 1397)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

مهدی شیرمحمدی


2. تبیین نقش شبکه ملی اطلاعات در مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی کشور

دوره 10، شماره 37، پاییز 1399، صفحه 421-450

داود عبیری؛ رحیم یزدانی چهار برج؛ خداداد هلیلی؛ کامیار ثقفی


3. بررسی روندهای تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 37، پاییز 1399، صفحه 387-420

محمدجواد رمضانی؛ کوروش بدری؛ جلال غفاری


4. مقاله پژوهشی:راهبردهای هدایت فرهنگی در فضای مجازی با تأکید بر نقشه مهندسی کشور

دوره 9، شماره 34، زمستان 1398، صفحه 212-244

DOR:20.1001.1.33292538.1398.9.34.7.7

امیرحسین پورعصاریان؛ محمد علی سید هاشمی؛ جواد آبشناس جامی